Warning: include(/home/oskarek/ftp/nowafederacja/libraries/cms/controller/cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oskarek/ftp/nowafederacja/index.php on line 9

Warning: include(/home/oskarek/ftp/nowafederacja/libraries/cms/controller/cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oskarek/ftp/nowafederacja/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/oskarek/ftp/nowafederacja/libraries/cms/controller/cache.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/oskarek/ftp/nowafederacja/index.php on line 9
Realizowane projekty

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

logoo

 

Czas realizacji: 01.07.2013r. – 28.02.2014 r.

Zakres i cele projektu: Projekt „Edukacja właścicieli świętokrzyskich gospodarstw agroturystycznych szansą na lepszą i bogatszą ofertę z regionu Gór Świętokrzyskich” został zrealizowany w ramach umowy pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i Świętokrzyską Federacją Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 51 938,80 złotych, z czego 45 765,20 złotych wynosi dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wkład własny wynosi 6 173,60 złotych.

Projekt miał charakter szkoleniowo-warsztatowy i dotyczył właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej z terenu Gór Świętokrzyskich. W ramach projektu zrealizowano szkolenia i warsztaty dla trzech grup szkoleniowych z terenu powiatów kieleckiego, sandomierskiego, opatowskiego. Były to szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów prawnych i sanitarnych w agroturystyce i turystyce wiejskiej oraz możliwości sprzedaży produktów, szczególnie żywnościowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Na warsztatach przeprowadzono analizę istniejących produktów w otoczeniu najbliższym gospodarstw i w nich samych. Odbył się także wyjazd studyjny do miejsc sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwach i wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, w których także odbywa się sprzedaż. Na zakończenie wykonano nową stronę internetową dla Federacji, która ma jednocześnie charakter promocyjny zarówno dla gospodarstw, produktów tradycyjnych w nich wykorzystywanych i produkowanych jak i dla zrealizowanego projektu. Wykonano także ulotkę promującą projekt i jednocześnie spełniającą funkcję promocyjną dla świętokrzyskiej agroturystyki. Strona została skonfigurowana z facebookiem przez co zostały osiągnięte cele szczegółowe w zakresie lepszego pozycjonowania strony, dotarcia do większej liczby odbiorców itp.

Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji właścicieli gospodarstw agroturystycznych poprzez szkolenia oraz poszerzenie oferty gospodarstw agroturystycznych o produkty lokalne o charakterze tradycyjnym.

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Organizacja i promocja: lipiec 2013- luty 2014

  1. Zarządzanie projektem

a/Zaplanowanie szkoleń – lipiec/sierpień

b/Zatrudnienie trenerów szkoleniowców- lipiec/sierpień

  1. Przygotowanie do szkoleń

a/przygotowanie materiałów- sierpień/wrzesień

b/rekrutacja i promocja – sierpień/wrzesień

c/zakupy mat do szkoleń i tp. niezbędnych do realizacji projektu artykułów- jw.

d/zakup sprzętu niezbędnego do szkoleń – jw.

e/wynajem sal szkoleniowych – jw.

  1. Realizacja merytoryczna

  1. Przeprowadzenie szkoleń- październik/listopad/grudzień

  2. Wyjazd studyjny- styczeń

  3. Przebudowa strony internetowej – luty

  4. Wydanie ulotki promocyjnej – luty

Korzyści związane z realizacją projektu:

- uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących w agroturystyce przepisów prawnych przez 84 osoby uczestniczące w projekcie

- uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat produktów lokalnych w otoczeniu gospodarstw agroturystycznych i możliwościach wszechstronnego ich wykorzystania do rozwoju lokalnego w tym rozwoju gospodarstw

- utworzenie nowej wersji strony internetowej www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl i profilu Federacji na facebooku www.facebook.com/agroswietokrzyskie

- reklama produktów lokalnych i projektu na stronie internetowej ŚFAiTW

- sprzęt multimedialny – komputer przenośny, projektor i ekran, które zostaną po realizacji projektu będą wykorzystywane dla realizacji celów statutowych – promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej, realizacji szkoleń i prowadzenia biura.

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota