• 003
  • 001
  • 002
  • tradycja
  • szlakiturystyczne
  • Zbiorniki wodne
  • Produkty regionalne
  • Piękne krajobrazy
  • Tradycja
  • Szlaki turystyczne

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

spotkaniw2013W tym roku w Morawicy, dzięki uprzejmości wójta Mariana Burasa odbyło się noworoczne spotkanie świętokrzyskich gospodarstw agroturystycznych. W ubiegły piątek 17 stycznia gościliśmy znamienitych gości a wśród nich Piotra Żołądka członka zarządu Województwa, Jacka Kowalczyka prezesa ROT, Michała Godowskiego członka zarządu Powiatu Kieleckiego, wójtów Jana Klamczyńskiego i Mariana Burasa, burmistrza Wojciecha Furmanka, Witolda Kowala dyrektora Biura LGD Białe Ługi i Marcina Dziewięckiego Prezesa LGD Perły Czarnej Nidy wraz z kierownikiem Biura Przemysławem Strójwąsem, Władysława Pawłowskiego wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach i Jakuba Grzegorczyka naszego sponsora od strony internetowej, no i oczywiście prezesów i przedstawicieli naszych stowarzyszeń agroturystycznych reprezentujących w Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” gospodarstwa agroturystyczne ze swoich terenów działania. Spotkanie miało uroczysty charakter, poprowadzili je Prezes Zdzisław Pniewski i Ewa Zaczek- Kucharska. Nie zabrakło życzeń wzajemnych i życzeń rozwoju dla gospodarstw agroturystycznych ale także były znaczące głosy o oddzieleniu prawdziwej agroturystyki od tylko ją udających obiektów, o potrzebie kontroli ofert, rzetelności. O oprawę spotkania zadbali nasza koleżanka członek zarządu Ewa Zaczek-Kucharska, która jako mieszkanka gminy Morawica była w stałym kontakcie z wójtem i tutejszym Urzędem Gminy. Menu na spotkanie przygotowali uczestniczący w nim właściciele gospodarstw agroturystycznych: Joanna  Bania, Krystyna Kubacka, Maria Kowalik, Elżbieta Osman, Lilla Dukała, Krystyna i Piotr Jankowscy, Anna i Michał Sokalscy, Małgorzata i Zdzisław Pniewscy, Dorota Michta, Leszek Trębacz, Marek Zaborowski, Ewa Zaczek. Było smacznie, regionalnie i kolorowo. Składamy serdeczne podziękowania za nieodpłatne udostępnienie sali Ośrodka Kultury i pomoc w organizacji uroczystości Panu Wójtowi Marianowi Burasowi i pracownikom Ośrodka Kultury. Dziękujemy także za piękny minikoncert  akordeonowy Panu Krzysztofowi Korbanowi.

 

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota