• 003
  • 001
  • 002
  • tradycja
  • szlakiturystyczne
  • Zbiorniki wodne
  • Produkty regionalne
  • Piękne krajobrazy
  • Tradycja
  • Szlaki turystyczne

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

swisslogoSzanowni Państwo,

Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Gór Świętokrzyskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Krainy Rumianku i włączenia się w nasz projekt.  Kraina Rumianku na Polesiu Lubelskim to bardzo ciekawa inicjatywa, która może być inspiracją do Państwa działań. Wyjazd poza walorami poznawczymi, będzie także okazją do kontaktów między gospodarstwami i także oderwaniem się od codzienności. Integralnie z wyjazdem związana jest dalsza część projektu, czyli udział w warsztatach zmierzających do wyłonienia produktu turystycznego łączącego gospodarstwa biorące udział w projekcie we wspólną ofertę. Zajęcia te będą się odbywać w listopadzie i grudniu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Ewą Borycka pod nr tel. 602 250 946. Po uzgodnieniu możliwości udziału wyślemy szersze informacje i kartę zgłoszenia. Termin zgłaszania - do 23 września.

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota