• 003
  • 001
  • 002
  • tradycja
  • szlakiturystyczne
  • Zbiorniki wodne
  • Produkty regionalne
  • Piękne krajobrazy
  • Tradycja
  • Szlaki turystyczne

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

Agrotravel4W tym roku odbywały się w dniach 9-12 kwietnia.To największa impreza wystawiennicza turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, która od kilku lat integruje branżę turystyczną z Polski i Europy. Hale targowe pełne były kolorowych stoisk, na których można było zobaczyć i posmakować produktów regionalnych, rękodzieła, oferty gospodarstw agroturystycznych i ludowej muzyki. Wiele regionów prezentowało swoje sztandarowe produkty turystyczne. Nasz świętokrzyski m.in. Krainę Kultur. Targom towarzyszyła  Międzynarodowa Konferencja, zatytułowana "Turystyka Wiejska i Agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku" oraz Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki i konferencja Świętokrzyska Kuźnia Smaków.  Na zdjęciu powyżej reprezentantki gospodarstw agroturystycznych z Białorusi z autorką zdjęcia, poniżej Gospodyni Ela Osman z gospodarstwa "Daleko od szosy" w Brodach przygotowuje pierogi na stoisku dla gości targowych.Ela  AgrotravelAgrotravel3

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota