• 003
  • 001
  • 002
  • tradycja
  • szlakiturystyczne
  • Zbiorniki wodne
  • Produkty regionalne
  • Piękne krajobrazy
  • Tradycja
  • Szlaki turystyczne

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

stroik swiateczny 731675 22 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne gospodarstw agroturystycznych skupionych w Federacji z przedstawicielami władz. Zaszczycili nas swoją obecnością prezes ROT Świętokrzyskie Jacek Kowalczyk, prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisław Matejkiewicz, wójt Masłowa Tomasz Lato, dyrktor Biura ŚIR Agnieszka Łodej oraz Jakub Grzegorczyk członek wspierający Federacji, zawiadujący naszą stroną internetową.

Miejscem spotkania była nieodpłatnie udostępniona sala konferencyjna w Biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Serdecznie dziękujemy za taką możliwość zarządowi ŚIR.

Spotkania noworoczne odbywają się tradycyjnie od początku istnienia Federacji czyli od 12 lat i są okazją do wymiany doświadczeń, złożenia życzeń, spotkania z przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych.                                                        

Są także okazją do pochwalenia się lokalnymi produktami wytwarzanymi przez gospodarstwa agroturystyczne.

SN1 SN6SN5SN4SN3SN2

         Jednocześnie wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową gościom, gospodarzom, przyjaciołom i turystom składamy serdeczne życzenia na ten zaczynający się rok 2015 - niech się darzy, niech będzie zdrowie, radość i miłość. A w agroturystyce niech kwitną domostwa i obfitują goście.

 

Zarząd Federacji

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota