• 003
  • 001
  • 002
  • tradycja
  • szlakiturystyczne
  • Zbiorniki wodne
  • Produkty regionalne
  • Piękne krajobrazy
  • Tradycja
  • Szlaki turystyczne

Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

Image 2

 Otrzymaliśmy podziękowania za zorganizowanie i zasponsorowanie obiadu dla grupy dzieci z Bieszczad, które były na wycieczce w Świętokrzyskiem. Dzieci obiadem podejmowało Gospodarstwo Agroturystyczne Radostowa, położone w sercu Gór Świętokrzyskich. Miło nam, że mogliśmy pomóc.

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota