Karnawalsw

Kontakt

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 

Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 

Siedziba:
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

 

Adres do korespondencji:

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17

 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska"
["Świętokrzyskie Land" Federation for Argritourism and Rural Tourism]

 

ul. Chopina 15/3,

25-356 Kielce,

Poland

 

Phone: +48 15 832 01 16; 15 832 01 17

 

President: Zdzisław Pniewski, phone: +48 501 676 511

 

Vice-President: Ewa Borycka, phone: 602 250 946

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 partnerzy

izba   modliszewice   rot   tuw wrota